ภาพบรรยากาศในงานประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 FENETT’2018 Conference